Καλάθι

Γενικοί όροι συναλλαγών

Στοιχεία επικοινωνίας καταναλωτών:

Επωνυμία της εταιρίας: Α. Αρχοντή και ΣΙΑ Ε.Ε.

Έδρα: Πλαγιάρι Θες/νίκης (εκτός οικισμού) 57500

Fax: 23920 21479

ΓΕΜΗ: 058712204000

ΑΦΜ: 999428883

ΔΟΥ: Καλαμαριάς

Τράπεζα Πειραιώς

GR34 0172 2670 0052 6710 8133 966

A.Αρχοντή & Σια

ΕΕPIRBGRAA

Tηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης: 23920 21426, 23920 63443, 6972824106

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: sales@evaplex.gr

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-17:00 (εκτός αργιών) και Σάββατο 10:00-14:00

Το «www.evaplex.gr» είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων σχετικών με τον γάμο και τη βάπτιση μέσω του διαδικτύου της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Α. Αρχοντή και Σία Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Evaplex», η οποία εδρεύει στo Πλαγιάρι Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ. 999428883 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Αριθμό ΓΕΜΗ 058712204000, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας sales@evaplex.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 23920 21426, 23920 63443, 6972824106.
Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν προκειμένου η εταιρία μας να παρέχει στον επισκέπτη ή χρήστη πληροφορίες σχετικά με την ίδια, τα προϊόντα της και κάθε πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω του διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματός της που βρίσκεται στον ιστότοπο «www.evaplex.gr».

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.evaplex.gr, ο οποίος εισέρχεται, συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών του, θεωρείται ότι κατανοεί, συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα του παρόντες όρους, αναγνωρίζοντας ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του στον ιστότοπο αυτόν, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης ή επισκέπτης δε συμφωνεί  με αυτούς του όρους, οφείλει να απέχει από την επίσκεψη ή τη χρήση του ιστότοπου, τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Η εταιρία Evaplex διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα οποιαδήποτε χρονική στιγμή τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης,  καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, χωρίς καμία προειδοποίηση. Διευκρινίζεται ότι οι επισκέπτες ή χρήστες των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και ηλεκτρονικού καταστήματος οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό τόπο, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών πραγματοποιηθεί. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν αν απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση του ιστότοπου.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα σελίδα πάντοτε θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του του διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν περιλαμβάνει παραγγελίες, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Eταιρία Evaplex συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Eταιρία Evaplex λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου www.evaplex.gr να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και εν γένει ορθότητα, εξασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει.

Ο ιστότοπος www.evaplex.gr και το ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται «ως έχουν», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον επισκέπτη ή τον χρήστη.

Οι τιμές των προϊόντων λιανικής πώλησης εμφανίζονται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και δύναται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι τιμές των προϊόντων χονδρικής πώλησης εμφανίζονται χωρίς το ΦΠΑ 24% και δύναται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Στις αναγραφόμενες τιμές λιανικής και χονδρικής πώλησης δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος αποστολής.


H παραγγελία συνοδεύεται πάντα από απόδειξη λιανικής πώλησης ή από τιμολόγιο χονδρικής πώλησης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρία Evaplex δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, ορθογραφικά ή τυπογραφικά λάθη, που έχουν διαφύγει της προσοχής, έγιναν εκ σφάλματος ή εκ παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Η Εταιρία Evaplex δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για τυχόν ανακρίβειες σε χαρακτηριστικά και φωτογραφίες προϊόντων που υπάρχουν στον ιστότοπο. Οι φωτογραφίες ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις σε σχέση με τα πραγματικά προϊόντα, όσον αφορά τις αποχρώσεις ή τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, η αποτύπωση των οποίων έγκειται στο πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου και στα χαρακτηριστικά ανάλυσης της οθόνης του εκάστοτε χρήστη. Ουδεμία ευθύνη φέρει για τέτοιου είδους ανακρίβειες.

Η Εταιρία Evaplex δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν ανακρίβειες σχετικά με τα βάρη, τις διαστάσεις και τις χωρητικότητες των προϊόντων όπου δίνονται, καθώς ενδέχεται να μην προσεγγίζονται επακριβώς.


Η Εταιρία Evaplex, στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό της κατάστημα, ενημερώνει τον πελάτη κάθε φορά για τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων και τον απαιτούμενο χρόνο διεκπεραίωσης και παράδοσης της παραγγελίας. Η Εταιρία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα ή την κατάργηση προϊόντων.

Η Εταιρία Evaplex δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση μιας παραγγελίας, οι οποίες οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρία δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση και την αποστολή των παραγγελιών.

Η Εταιρία Evaplex ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρία Evaplex, στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό της κατάστημα, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Η Εταιρία Evaplex δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Η Εταιρία Evaplex δεν ευθύνεται αστικώς και ποινικώς έναντι των επισκεπτών ή των χρηστών του ιστότοπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος για οποιασδήποτε μορφής ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο επισκέπτης ή χρήστης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση, ο οποίος τα χρησιμοποιεί με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος.


Στον ιστότοπο www.evaplex.gr ενδέχεται να εντοπισθούν σύνδεσμοι που οδηγούν σε παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες ιστοσελίδες, τις οποίες διαχειρίζονται τρίτοι ή οι οποίες ανήκουν σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με την Εταιρία. Σε αυτή την περίπτωση, διευκρινίζεται ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία ως προς το περιεχόμενο των εν λόγω συνδεδεμένων ιστοσελίδων, τη χρήση αυτών από επισκέπτες ή χρήστες και τα τυχόν δικαιώματα που αυτές ενδέχεται να θίγουν, καθώς βρίσκονται εκτός ελέγχου της Εταιρίας Evaplex. Aποκλειστική ευθύνη για τους εν λόγω ιστότοπους φέρουν οι διαχειριστές αυτών. Η υπόδειξη των εν λόγω συνδέσμων δεν συνεπάγεται δήλωση της Εταιρίας ως προς την αξιοπιστία, ασφάλεια και περιεχόμενο αυτών, των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτών και η χρήση αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών ή των χρηστών.

Η Εταιρία Evaplex δεν ευθύνεται για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από μη κάτοχο, εφόσον δεν έχει δηλωθεί στην τράπεζα η απώλειά της, καθώς συνιστά ευθύνη του κατόχου η φύλαξη της πιστωτικής του κάρτας.

 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ


Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τυχόν τροποποίησή τους διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις. Οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία ή αξίωση προκύψει από τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μας ή από τις συναπτόμενες συμβάσεις αγοράς – πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυσή τους είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.


Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.


Καμία τροποποίηση των όρων του παρόντος δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτό.


Τα προσαρτήματα περί πολιτικής cookies και πολιτικής απορρήτου του ιστότοπου www.evaplex.gr και του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και δεσμεύουν τον επισκέπτη ή τον χρήστη αυτών απολύτως.


Η Εταιρία Evaplex επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της για κάθε δικαίωμά της που θίγεται αναφορικά με το παρόν, τους όρους και τις προϋποθέσεις επίσκεψης και χρήσης, καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας.

Παραλαβή

και από φυσικό κατάστημα

Είμαστε κατασκευαστές

Προσαρμογή κάθε σχεδίου στο γούστο σας

Μοναδικά σχέδια

Πατενταρισμένα σχέδια και ειδικές κατασκευές

Ασφάλεια Συναλλαγών

E-banking / MasterCard / Visa

Δωρεάν μεταφορικά

για παραγγελίες άνω των 250 ευρώ