Επιστροφή

    Ιδιαίτερος στολισμός γάμου με χρυσά γεωμετρικά στοιχεία και γεωμετρικά τραπέζια.

    Ιδιαίτερος στολισμός γάμου με χρυσά γεωμετρικά στοιχεία και γεωμετρικά τραπέζια.