990050
199005
Επιστροφή
 
Χωρίς δυνατότητα επιλογής επιπλέον χρωμάτων
 
Χωρίς δυνατότητα επιλογής επιπλέον υλικών

199009

Μπομπονιέρα βάπτισης με ζωγραφισμένη ξύλινη κατασκευή.