18509
30501
Επιστροφή
 
Χωρίς δυνατότητα επιλογής επιπλέον χρωμάτων
 
Χωρίς δυνατότητα επιλογής επιπλέον υλικών

30502

Προσκλητήριο βάπτισης κατασκευής Evaplex καρτ ποστάλ χωρίς φάκελο.Υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί και σε φάκελο κουτί

Διαστάσεις15.0 x 15.0 cm