15515
30523
Επιστροφή
 
Χωρίς δυνατότητα επιλογής επιπλέον χρωμάτων
 
Χωρίς δυνατότητα επιλογής επιπλέον υλικών

15505

Προσκλητήριο βάπτισης συρταρωτό κατασκευής Evaplex με εξωτερικό στόλισμα στο φάκελο

Διαστάσεις10.5 x 23.0 cm