607
10100
Επιστροφή
 
Χωρίς δυνατότητα επιλογής επιπλέον χρωμάτων
 
Χωρίς δυνατότητα επιλογής επιπλέον υλικών

613

Μαρτυρικά με παραμάνα σε συσκευασία 50 τεμαχίων.