55121
200103
Επιστροφή
 
Χωρίς δυνατότητα επιλογής επιπλέον χρωμάτων
 
Χωρίς δυνατότητα επιλογής επιπλέον υλικών

200100E

Βιβλίο ευχών βάπτισης με θέμα μοτοσυκλέτα. Μπορεί να συνδυαστεί με το αντίστοιχο θεματικό βάπτισης.