199005
199012
Επιστροφή
 
Χωρίς δυνατότητα επιλογής επιπλέον χρωμάτων
 
Χωρίς δυνατότητα επιλογής επιπλέον υλικών

199013

Μπομπονιέρες βάπτισης με πήλινα διακοσμητικά κρεμαστά σε θήκη.