199013
99047
Επιστροφή
 
Χωρίς δυνατότητα επιλογής επιπλέον χρωμάτων
 
Χωρίς δυνατότητα επιλογής επιπλέον υλικών

199010

Μπομπονιέρα βάπτισης με ξύλινη ανάγλυφη κατασκευή.